اخبار موسسه ی شکوه

SHOKOUH INSTITUTE NEWS

دبیرستان دخترانه شکوه علم

6 اردیبهشت

برگزاری چالش ورزشی بین دانش آموزان و دبیران

در دبیرستان دخترانه شکوه علم 2 در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت چالش ورزشی در ماده های طناب زنی و حلقه هولاهوپ در محیطی شاد برگزار شد و در نهایت تیم دانش آموزی با اختلاف زیاد از تیم دبیران پیشی گرفت . این چالش با هدف ایجاد محیطی صمیمی و شاد و با انگیزه افزایش حس رقابت و دوستی برگزار شد و ساعتی شاد در حیاط مدرسه سپری گردید.