المپیاد

المپیاد ریاضی نوجوانان آسیا IJMO

المپیاد ریاضی نوجوانان آسیا IJMO یک آزمون بين المللی ریاضی است که هر ساله در کشورهای مختلف در دنیا برگزار می شود. از سال ۲۰۱۹ , موسسهآموزشی شکوه به عنوان نماینده اتحصاری این مسابقات درآذربایجان غربی معرفی گردیده و تا کنون بیش از ۵۰۰ تن از دانش آموزان برتر کشور توانسته اند جواز شرکت در اين مسابقات را کسب نموده و نتایج درخشانی را در اين مدت کوتاه بدست آورند. این مسابقات به سرپرستی موسسه المپیاد های بین المللی سنگاپور(SIMCC) و با همکاری موسسات International Scholastic Trust و آکادمی TeamMathics و همچنین گروه ریاضی در کشورهای مختلف آسیایی برای شناسایی و تشویق استعدادهای جوان ریاضی در کشورهای عضو IJMO برگزار می شود.